Zakres usług

01

Doradztwo podatkowe

Wiedza i doświadczenie naszego zespołu pozwala nam świadczyć usługi na poziomie, jakiego oczekują od nas nasi Klienci.

W ramach usługi Doradztwa Podatkowego, oferujemy szeroki wachlarz wsparcia, m. in. :

 • opinie prawne;
 • konsultacje;
 • porady ustne;
 • analizy finansowo-księgowe;
 • sprzedaży
  – kosztów;
  – płynności finansowej;
  – nakładów finansowych;

Obliczamy i przedstawiamy wskaźniki finansowe wraz z komentarzem.

02

Obsługa kadrowa

Biuro świadczy usługi w zakresie kompleksowego prowadzenia spraw kadrowych i płacowych w firmach. Obsługa kadr i płac stanowi niezbędne uzupełnienie usług księgowych.

Biuro Doradztwa Podatkowego gwarantuje swoim klientom prowadzenie spraw płacowo-kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami.

Nasze Biuro dostosowuje swoje usługi do indywidualnych potrzeb klienta, mając na uwadze najwyższe dobro jego interesów. Biuro gwarantuje terminowość i fachowość usług.

W ramach świadczonych przez nasze Biuro usług kadrowo-płacowych, w szczególności oferujemy:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej;
 • sporządzanie listy płac;
 • sporządzanie umów zlecenia oraz umów o dzieło;
 • obliczanie comiesięcznych składek i sporządzanie deklaracji ZUS i PIT;
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;
 • przygotowywanie deklaracji do urzędów publicznych (PIT, ZUS, PFRON);
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych;

03

Reprezentacja przed organami skarbowymi i ZUS

 • przygotowanie odwołań, wyjaśnień, wniosków w trakcie i po kontroli
 • reprezentowanie Klienta w trakcie kontroli , postępowania odwoławczego i w sądach
 • redagowanie korespondencji z zapytaniami i wniosków do organów skarbowych w ramach bieżącego funkcjonowania firmy
 • załatwianie wszelkich spraw w urzędach skarbowych i ZUS (zaświadczenia o nie zaleganiu, wyjaśnianie zaległości podatkowych itp.)
 • zastępstwo w Państwa imieniu przed organami podatkowymi we wszystkich sprawach urzędowych
 • reprezentacja w sprawach związanych ze zwrotem VAT dla firm zagranicznych

04

Doradztwo dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

 • Przy rozpoczęciu działalności gospodarczej
  • kompleksowa obsługa w obszarze opracowania i zawarcia umowy spółki z o.o.
  • przeprowadzenie procesu założenia Sp. z o.o. wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • rejestracja w ZUS, US, GUS
 • W zakresie zaległości podatkowych i ZUS
  • audyt dokumentacji
  • wskazanie problemów, propozycję optymalnych rozwiązań
  • działania indywidualnie dostosowane do Państwa sytuacji oraz potrzeb