Wzory dokumentów

Umowa najmu lokalu

pobierz>>

Umowa kupna-sprzedaży

pobierz>>

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego

pobierz>>

Kwestionariusz osobowy dla pracownika

pobierz>>

Skierowanie na badania lekarskie

pobierz>>

Karta wstępnego szkolenia BHP

pobierz>>

Umowa o pracę

pobierz>>

Umowa o pracę – wersja w języku angielskim

pobierz>>

Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia

pobierz>>

Informacja o warunkach zatrudnienia dla kierowcy

pobierz>>

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

pobierz>>

Wzór faktury sprzedaży samochodu stawka zw. (używany, nie odliczono VAT)

pobierz>>

Wzór faktury marża

pobierz>>

Instrukcja wypełniania wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI podmiot krajowy (PG-K).

pobierz>>

Formularz- wniosek o dodatkowy urlop macierzyński

pobierz>>