Ważne linki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

www.zus.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.gus.pl

Ministerstwo Finansów

www.mf.gov.pl/

Ministerstwo Pracy

www.mpips.gov.pl/

Wpis do CEIDG

www.firma.gov.pl

Strona do weryfikacji VAT – kontrahenci unijni

www.ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

EuroLex – akty prawne UE

www.eur-lex.europa.eu

Narodowy Bank Polski

www.nbp.pl

Państwowa Inspekcja Pracy

www.pip.gov.pl

Gazeta Podatkowa

www.gazatapodatkowa.pl

KRS

krs.ms.gov.pl/

Wzory druków i umów

www.druki.gofin.pl